zelena-karta

ZELENÁ KARTA

Tento kurz je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorí sa rozhodli začať s touto prekrásnou hrou a majú záujem v nej pokračovať, zlepšovať sa a zažívať potešenie z jedného najrozšírenejších športov na svete.

Úspešným absolvovaním Kurzu „Zelenej karty” ste oprávnený pre hru na golfových ihriskách. Cieľom tohto kurzu je oboznámiť sa zo základmi golfovej techniky, základných pravidiel golfu ako aj golfovej etiky.

 

Kurz sa skladá z 12 hodín rozdelených do 4 lekcií po 3 hodinách, popr. 6 lekcií po 2 hodinách. Kurz je ukončený záverečným teoretickým testom a praktickou skúškou na ihrisku. Počas kurzu Vás naučíme golfovú etiku, pravidlá, vybudujeme silné základy techniky rôznych golfových úderov (putting, chipping, pitching, bunker game, driving) a v prípade záujmu navrhneme ďalší program pre zlepšovanie Vašej hry.